C1/136 (inf. Mates) C5/1066-S.Polivalent PC1A PC1B PC1C PC1D PC2 PC3 PC4 PC5
   Fés Click aquí per afegir una data 
 
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
22-04-2019 23-04-2019 24-04-2019 25-04-2019 26-04-2019
0800     
30     
0900     
30     
1000     
30     
1100     
30     
1200  Mètodes numèr...  
30  Matemàtiques  
1300     
30     
1400     
30     
1500  Equacions en De... Introduccio Eco...
30  Màster en Mode... Estadística
1600     
30     
1700 Disseny Assaig ...Control de Qual...Càlcul de Prob... 
30 EstadísticaEstadísticaEstadística 
1800     
30     
1900     
30     
2000     
30