C1/136 (inf. Mates) C5/1066-S.Polivalent PC1A PC1B PC1C PC1D PC2 PC3 PC4 PC5
   Fés Click aquí per afegir una data 
 
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14-10-2019 15-10-2019 16-10-2019 17-10-2019 18-10-2019
0800     
30     
0900 Equacions difer...   
30 Matemàtiques   
1000     
30     
1100     
30     
1200Eines informàt...  Càlcul numèri...Eines informàt...
30Matemàtiques  MatemàtiquesMatemàtiques
1300  Programació av...  
30  Matemàtiques  
1400     
30     
1500Matemàtiques p...Matemàtiques p...   
30GeologiaGeologia   
1600     
30     
1700     
30     
1800     
30     
1900     
30     
2000     
30