C1/136 (inf. Mates) C5/1066-S.Polivalent PC1A PC1B PC1C PC1D PC2 PC3 PC4 PC5
   Fés Click aquí per afegir una data 
 
    Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
17-09-2018 18-09-2018 19-09-2018 20-09-2018 21-09-2018
0800     
30     
0900     
30     
1000  Models lineals  
30  Matemàti...  
1100 Eines informàt...   
30 Matemàti...   
1200Eines informàt...  Eines informàt...Eines informàt...
30Matemàti...  Matemàti...Matemàti...
1300  Programació av...  
30  Matemàti...  
1400     
30     
1500   Sistemes dinàm... 
30   Matemàti... 
1600     
30     
1700Metodes Algebra...Sèries Tempora... Sèries Tempora...Aplicacions Est...
30EstadísticaEstadística EstadísticaEstadística
1800  Estadistica Ofi...  
30  Estadística  
1900     
30     
2000     
30